Korporátna spoločenská zodpovednosť

STARAJME SA O NAŠU PLANÉTU, ZACHYŤTE ZAJTRAJŠOK

Pomáhame vám vidieť svet. Ale aký ho chceme vidieť? V spoločnosti Nikon neustále čelíme výzve hľadať lepšiu cestu – či už prostredníctvom inovácií, udržateľnej výroby alebo rozmanitosti a začleňovania našich spolupracovníkov a spôsobu, akým komunikujeme. Našou víziou je svet, v ktorom zanechajú vami zachytené okamihy a spomienky svoju stopu nielen v tomto živote, ale aj pre budúce generácie.