PARTNERSTVO NIKON-NOOR

NOOR je kolektív profesionálnych fotoreportérov a dokumentaristov, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o súčasných globálnych problémoch. Jej fotografi pochádzajú z krajín po celom svete a všetci pracujú na individuálnych aj spoločných projektoch.

SPOLOČNOSŤ NIKON A ORGANIZÁCIA NOOR SÚ PARTNERMI V OBLASTI PROJEKTOV A VZDELÁVANIA

Na svoje dlhoročné partnerstvo s agentúrou NOOR, kolektívom vynikajúcich fotoreportérov, ktorí dokumentujú zložité problémy, ktorým v súčasnosti čelí náš svet, je spoločnosť Nikon primerane hrdá. Spoločnosť Nikon nielen podporuje rozsiahle fotografické projekty agentúry NOOR, napríklad Podnet na zamyslenie, ktorý skúma potravinový dodávateľský reťazec, ale tiež s agentúrou NOOR spolupracuje na vzdelávaní s cieľom inšpirovať začínajúcich dokumentárnych fotografov.

V celej Európe sa pravidelne konajú špeciálne kurzy Akadémie Nikon-NOOR, ktoré začínajúcim fotoreportérom umožňujú úzko spolupracovať s profesionálmi na rozvoji svojich schopností. Účastníci získajú individuálne hodnotenie svojich portfólií, vylepšia si technické schopnosti potrebné pri fotografovaní i postprodukcii a získajú profesionálne rady, ako nájsť trh pre svoje príbehy.

AKADÉMIA NIKON-NOOR

Nečakáme pasívne na novú generáciu vizuálnych rozprávačov príbehov, aby sa presadili. Aktívne im prinášame vzdelávanie do ich domovských krajín. Od roku 2009 sa niekoľko popredných dokumentárnych fotografov organizácie NOOR stalo našimi školiteľmi v Akadémii Nikon-NOOR. Cestovali naprieč celou Európou, aby sa podelili o svoje poznatky s budúcimi fotožurnalistami. Vyškolili sme viac ako 1 000 účastníkov z viac ako 70 krajín na workshopoch od Kazachstanu cez Istanbul až po Švédsko a Poľsko.

Školitelia NOOR priniesli do Akadémie viac než len svoje fotografické zručnosti. Pomáhajú účastníkom naučiť sa zoradiť snímky do správnej postupnosti, zdôrazniť príbeh a vytvoriť si vlastný jedinečný štýl vo fotografii. Zdieľajú tiež základné poznatky z terénu, poskytujú poradenstvo o spolupráci so sprostredkovateľmi a bezpečnostné tipy, pretože mnohí účastníci kurzu pre najlepších pôjdu pracovať do konfliktných oblastí.

A ani tu naša podpora nekončí. Vďaka Akadémii Nikon-NOOR majú účastníci prístup k stále rastúcej sieti nových mladých fotografov i profesionálov, ktorí im budú aj naďalej pomáhať počas rozvoja kariéry.