Oznámenie o ochrane osobných údajov

Oznámenie spoločnosti Nikon Europe o ochrane osobných údajov

V tomto oznámení o ochrane osobných údajov popisujeme spôsob, akým zbierame a používame vaše osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa týka všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, keď si objednávate, kupujete alebo používate naše výrobky a služby, keď navštevujete naše webové stránky, využívate služby našej zákazníckej podpory alebo ste v inom kontakte so spoločnosťou Nikon. Spoločnosť Nikon rešpektuje súkromie a potvrdzuje, že spracovanie osobných údajov zákonným a riadnym spôsobom je dôležitou spoločenskou povinnosťou a zároveň potvrdzuje, že vyvinie maximálne úsilie na ochranu osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je súčasťou vyhlásenia skupiny Nikon o ochrane osobných údajov. Týka sa vás (ďalej len „vy“), ako našich potenciálnych, aktuálnych a bývalých zákazníkov a dodávateľov, a vášho používania našich výrobkov a služieb, našej webovej stránky, príp. iného obchodného vzťahu so spoločnosťou Nikon Europe BV. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako spracúvame vaše osobné údaje. Vyzývame vás preto, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali.