STARAJME SA O NAŠU PLANÉTU, ZACHYŤTE ZAJTRAJŠOK

Pomáhame vám vidieť svet. Ale aký ho chceme vidieť? V spoločnosti Nikon neustále čelíme výzve hľadať lepšiu cestu – či už prostredníctvom inovácií, udržateľnej výroby alebo rozmanitosti a začleňovania našich spolupracovníkov a spôsobu, akým komunikujeme. Našou víziou je svet, v ktorom zanechajú vami zachytené okamihy a spomienky svoju stopu nielen v tomto živote, ale aj pre budúce generácie.

Partnerstvo Nikon-NOOR

Bez našej podpory by neboli vyrozprávané dôležité príbehy. Preto sme takí hrdí na naše dlhodobé partnerstvo s fotografickou agentúrou a nadáciou NOOR. Je to priekopnícky kolektív dokumentárnych fotografov, ktorí tlmočia hlas zraniteľných a upriamujú pozornosť na životne dôležité problémy, ktoré boli dlho ignorované. Naši partneri z nadácie NOOR sú vyslanci spoločnosti Nikon sledujúci príbehy, ktoré je potrebné prerozprávať, a inšpirujú novú generáciu fotožurnalistov prostredníctvom Akadémie Nikon-NOOR.

Európa – Sme v tom všetci spoločne

Naprieč celou Európou pomáhame nášmu lokálnemu životnému prostrediu a komunitám. Robíme to prostredníctvom spolupráce, ktorá zahŕňa sponzorstvo, dotácie a školenia. A nie sú to len naše korporátne programy, ktoré dosahujú výsledky – inšpirujeme aj našich zamestnancov, aby investovali svoj čas a napomáhali tomu, aby sa ich krajiny stali čistejšími, bezpečnejšími a ekologickejšími. Keď budeme všetci spolupracovať, staneme sa silou, ktorá prinesie zmenu.

Nové riešenia na dosiahnutie udržateľného sveta

K udržateľnosti pristupujeme tromi kľúčovými spôsobmi: používame inovatívne technológie, aby sme zvládli výzvy, ktorým čelí spoločnosť, reagujeme na environmentálne problémy efektívnejším využívaním zdrojov a menšou uhlíkovou stopu, a posilňujeme naše základy korporátnej spoločenskej zodpovednosti zachovávaním diverzity pracovných síl a využívaním dodávateľského reťazca s vysokými etickými štandardmi. Aktívne hľadáme udržateľné riešenia vo všetkých oblastiach nášho podnikania.