SKUVOW00401

Okulár hľadáčika DK-32

Prehľad produktu
Okulár je kompatibilný s fotoaparátom Z fc. Je vyrobený z príjemne mäkkej gumy a minimalizuje množstvo parazitného svetla, ktoré môže vniknúť do hľadáčika.
Compatible with