11-02-2022

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA PODOZRIVÝCH E-MAILOV NAPODOBŇUJÚCICH ODDELENIE PRE STYK S VEREJNOSŤOU SPOLOČNOSTI NIKON

Všimli sme si, že ľudia, ktorí sa vydávajú za zástupcov spoločnosti Nikon, kontaktujú prostredníctvom e-mailu vlastníkov kanálov v službách YouTube a Facebook.

Podvodné e-maily zvyčajne obsahujú názov spoločnosti Nikon a/alebo odkazujú na oddelenie pre styk s verejnosťou spoločnosti Nikon, a žiadajú príjemcu, aby vytvoril video pomocou fotoaparátu Nikon, alebo mu ponúkajú sponzorstvo.

Tieto e-maily nijako nesúvisia so spoločnosťou Nikon ani členmi skupiny Nikon Group.

V súvislosti so zvyšujúcou sa frekvenciou týchto incidentov by spoločnosť Nikon chcela zvýšiť povedomie o skutočnosti, že tretie strany, ktoré sa vydávajú za spoločnosť Nikon, sa môžu pokúsiť získať osobné alebo finančné informácie a využiť ich na finančný zisk.

Vezmite prosím na vedomie: Oficiálna korešpondencia týkajúca sa existujúcej alebo potenciálnej spolupráce vždy pochádza z oficiálnej e-mailovej adresy spoločnosti Nikon, ktorá končí na @nikon.com.

Prípadne vás môže kontaktovať aj niektorý z našich agentúrnych partnerov – ak si chcete overiť, či ide o oficiálneho partnera, odporúčame vám vyhľadať si ich webovú prezentáciu a skontrolovať nasledujúce skutočnosti:

• Známky, že ide o legitímneho partnera
  – Webová stránka je zabezpečená – zistíte to tak, že pozriete na panel s adresou (URL) a overíte, či URL adresa zahŕňa písmeno „s“ – začiatok URL adresy by mal znieť „https://“, alebo či sa na paneli s adresou nachádza symbol zámku
  - Prítomnosť kontaktných údajov alebo údajov oficiálneho distribútora
  - Prítomnosť zásad ochrany osobných údajov – napríklad žiadosť o súhlas so spracovaním súborov cookie/podrobnosti o tom, ako sa používajú vaše údaje
  - Podrobnosti o jeho spolupráci so spoločnosťou Nikon – logo alebo prípadová štúdia

• Známky, ktoré naznačujú, že ide o podvod
  - Absencia niektorého z vyššie uvedených prvkov
  - Zlý pravopis a gramatika (vrátane názvu domény)
  - Nefunkčné odkazy (alebo žiadne ďalšie odkazy) na iné stránky na lokalite

Ak máte pochybnosti, neodpovedajte, neklikajte na žiadny odkaz, ani neposkytujte žiadne informácie bez toho, aby ste potvrdili pravosť žiadateľa.

Namiesto toho sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Nikon pre styk s verejnosťou a korešpondenciu si overte – kontaktné údaje nájdete v časti „Tlačové správy“ na webovej lokalite spoločnosti Nikon. Alebo môžete osloviť spoločnosť Nikon prostredníctvom našich platforiem sociálnych médií – naše overené kanály majú modrú fajku.