29-07-2019

VÍŤAZI SÚŤAŽE NIKON PHOTO CONTEST 2018-2019

Amsterdam, Holandsko, 29. júla 2019: Spoločnosť Nikon Corporation s potešením oznamuje víťazov súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019. Súťaž Nikon Photo Contest, ktorej prvý ročník sa konal v roku 1969, oslavuje tento rok svoje 50. výročie. Je jednou z najväčších fotografických súťaží na svete. Súťaž pre roky 2018 – 2019 dosiahla rekordných 97 369 príspevkov od 33 000 účastníkov v 170 krajinách a oblastiach. Príspevky sa mohli posielať do troch kategórií: Open (Otvorená), Next Generation (Nasledujúca generácia) a Short Film (Krátky film).

Víťazi súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019

Open Award Gold Prize (Zlatá cena v otvorenej kategórii): Hope (Nádej)
Thaib Chaidar (Indonézia)

Next Generation Gold Prize (Zlatá cena v kategórii Nasledujúca generácia): Fanghua – (Okamihy našej mladosti)
Tu Jinghan (Čína)

Short Film Gold Prize (Zlatá cena v kategórii Krátky film): Exulansis
Sara Crochet (USA)

Víťazov vybrala nezávislá medzinárodná komisia porotcov. Predsedal jej svetoznámy umelecký riaditeľ Neville Brody, ktorý si zopakoval funkciu hlavného porotcu z minulého roka.

Neville Brody takto zhodnotil tohtoročnú súťaž Nikon Photo Contest:

„Táto súťaž kladie veľa otázok vrátane otázky ‚Aká bude úloha fotografovania v budúcnosti?‘. Fotografovanie mení naše životy. Je všade, kam sa pozrieme, a v súčasnosti je náš svet vnímaný viac obrazmi ako slovami. Predstavuje medzinárodný jazyk, ktorý nás ovplyvňuje ako ľudí aj ako spoločnosť, a jeho význam môže iba rásť. Rozmanitosť snímok, ktoré získali ocenenia – príbehy, súvislosti a prekvapenia – bude inšpirovať fascinujúcu diskusiu o svete, v ktorom žijeme, a o spôsobe, akým ho vnímame.“

Víťazi zlatých, strieborných a bronzových ocenení v každej kategórii boli vybratí pomocou rôznych kritérií vrátane ich vhodnosti pre tému danej kategórie, sily posolstva a úrovne kreativity. Okrem piatich zlatých ocenení dostal jeden príspevok cenu Participants’ Choice (Voľba účastníkov). Ďalšia špeciálna cena bola udelená pri príležitosti oslavy 50. výročia súťaže Nikon Photo Contest. Celkovo bolo udelených 47 ocenení.

Vyhlásenie víťaza ocenenia Grand Prize (Hlavná cena) sa uskutoční na oficiálnom odovzdávaní cien v Tokiu 23. augusta 2019.

Všetky víťazné fotografie a videá spolu s podrobnosťami o ich podaní nájdete na webovej lokalite súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019.

Cieľom súťaže Nikon Photo Contest je obohacovať kultúru fotografovania pre profesionálnych aj amatérskych fotografov. Od prvého konania súťaže v roku 1969 zaslalo viac ako 440 000 fotografov po celom svete vyše 1 710 000 príspevkov, čo z nej robí skutočne medzinárodnú udalosť.