Nikon Imaging | Slovakia | Europe

Vizionárski umelci skúmajú nové miesta s radom Z

Fotografovia všetkých úrovní, vyzbrojení revolučným mirrorless systémom radu Z, rozprávajú príbehy úplne novým spôsobom. Predstavujeme tvorcov #Zcreators.

#Zcreators sú poverení spoločnosťou Nikon predviesť verejnosti schopnosti a možnosti použitia zobrazovacích produktov Nikon, ale výrazný obsah ich práce je výlučne ich vlastný. #Zcreators sú nezávislí dodávatelia a vizuálni umelci a nie sú zamestnancami spoločnosti Nikon. #Zcreators sú zodpovední za obsah svojich fotografií, webových stránok, výstav a vizuálnych obrazov a za spôsob, akým takýto obsah a obrázky získali. Žiadne správy, presvedčenia ani stanoviská vyjadrené na fotografiách, webových stránkach, výstavách alebo vizuálnych obrazoch autorov tvorcov #Zcreators neodrážajú názory, presvedčenia ani stanoviská spoločnosti Nikon ani žiadneho jej zamestnanca.

PREBUĎTE SVOJU VÁŠEŇ

VIAC SVETLA, VÄČŠÍ EFEKT

#CREATEYOURLIGHT