Zoznámte sa s vyslancami spoločnosti Nikon

Vyslanci spoločnosti Nikon patria medzi najtalentovanejších a najvplyvnejších vizuálnych umelcov súčasnosti. Títo obdarovaní a duchaplní rozprávači príbehov prekračujú hranice bežného a ich obdiv sa zakladá na vášni, energii a oddanosti, s ktorou sa venujú svojmu remeslu.

Vyslanci spoločnosti Nikon sú talentovaní a vplyvní vizuálni umelci, ktorí využívajú najmodernejšie technológie a prehľad o aktuálnych spoločenských trendoch na zobrazenie aktuálnej doby. Vyslanci spoločnosti Nikon zdieľajú svoje technické znalosti a vášeň s profesionálnymi fotografmi a nadšencami do fotografovania prostredníctvom workshopov, výstav, online návodov a sociálnych nástrojov.

Vyslanci spoločnosti Nikon sú autorizovaní spoločnosťou Nikon prezentovať verejnosti a profesionálom z oblasti tvorby obrazových materiálov schopnosti a využitie zobrazovacích produktov Nikon, avšak samotný obsah ich práce je ich osobným vlastníctvom. Vyslanci spoločnosti Nikon sú nezávislí zmluvní partneri a vizuálni umelci, a nie sú zamestnancami spoločnosti Nikon. Vyslanci spoločnosti Nikon sú zodpovední za obsah ich fotografií, webových stránok, výstav a vizuálnych diel, a tiež za spôsob, akým tento obsah získali. Správy, domnienky alebo postoje vyjadrené na fotografiách, webových stránkach, výstavách alebo obrazových dielach vyslancov nemusia odrážať názory, presvedčenie alebo názory spoločnosti Nikon ani jej zamestnancov.