Opravy výrobkov

Zmluvné podmienky

Tieto podmienky sa vzťahujú na akúkoľvek dohodu medzi spoločnosťou Nikon U.K. Limited (ďalej len „spoločnosť Nikon“) a akoukoľvek osobou, firmou alebo spoločnosťou (ďalej len „zákazník“), ktorá žiada spoločnosť Nikon o opravu alebo výmenu akéhokoľvek tovaru alebo jeho častí (ďalej len „tovar“). Výraz „oprava“ zahŕňa korekciu a čiastočnú alebo kombinovanú opravu a výmenu. Tieto podmienky platia aj pre tovar, ktorý je spoločnosti Nikon zaslaný na účely hodnotenia alebo cenovej ponuky.
1. GUARANTEE WORK