Opravy výrobkov

Ako odoslať výrobok značky Nikon na opravu

Ak ste problém nedokázali vyriešiť pomocou častí Centrum podpory alebo Centrum sťahovania na našej webovej stránke a svoje vybavenie nám potrebujete vrátiť na preskúmanie alebo opravu, tu nájdete možnosti, ktoré máte k dispozícii.
Ďalšie informácie

Poznačte si názov výrobku a sériové číslo ako referenciu pre budúce použitie

Všetky záručné nároky musia byť sprevádzané kópiou dokladu o kúpe a záručným listom, inak bude oprava pozastavená až do prijatia platnej dokumentácie. Kliknutím sem zobrazíte zmluvné podmienky poskytovania služieb spoločnosti Nikon UK.

Uistite sa, že všetky odoslané položky sú dostatočne zabalené, aby boli chránené pred poškodením počas prepravy.

Príslušenstvo k vybaveniu odosielajte iba vtedy, ak je to relevantné pre opravu.

Ak sa dôvod na odoslanie vášho vybavenia týka kvality snímok, priložte napríklad snímky na kartu SD alebo CD, ktoré nám pomôžu záležitosť vyšetriť.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto služby alebo iných služieb, ktoré môžeme ponúknuť, kontaktujte nás. Po prijatí vášho vybavenia v spoločnosti Nikon vám pošleme potvrdenie, v ktorom vás upozorníme na situáciu týkajúcu sa opravy, ktorú potom možno sledovať online.


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto služby, zavolajte nášmu špecializovanému tímu na číslo 0330 123 0928.

Volania na čísla začínajúce „03“ sú spoplatnené maximálne ako medzimestské hovory a budú zahrnuté do voľných minút alebo zľavneného balíka.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, navštívte stránku venovanú najčastejším otázkam.