Opravy výrobkov

Ako odoslať výrobok značky Nikon na opravu

Ak sa vám nepodarilo vyriešiť vzniknutý problém pomocou centra podpory alebo centra sťahovania na našej webovej stránke a potrebujete k nám priniesť zariadenie na kontrolu alebo opravu, môžete využiť servisné centrum tu - https://service.nikonrepair.eu/RepairRequest/CustomerDtls.aspx

Ďalšie informácie

Uistite sa, že všetky zasielané položky sú dostatočne zabalené, aby boli počas prepravy chránené pred poškodením.

Príslušenstvo posielajte spolu so zariadením len vtedy, ak je dôležité pre opravu.

Ak dôvod zaslania zariadenia súvisí s kvalitou obrazu, priložte vzorové fotografie na karte SD, ktoré nám pomôžu preskúmať vašu situáciu.

 

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto alebo iných nami ponúkaných služieb, kontaktujte nás. Po prijatí vášho zariadenia spoločnosťou Nikon vám zašleme potvrdenie o stave opravy, ktorý môžete následne sledovať online.

 

Pri komunikácii so servisným strediskom si poznačte názov výrobku a sériové číslo pre budúce použitie.

 

Ku všetkým záručným reklamáciám je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe zariadenia a záručný list, inak bude oprava pozastavená až do prijatia platnej dokumentácie.