Podmienky používania

 • 1. Pravidlá

 • 2. Obmedzenia používania vzhľadom na právo ochrany duševného vlastníctva

 • 3. Ochranné známky

 • 4. Neprijateľné používanie

 • 5. Odkazy na webové stránky tretích strán

 • 6. Zodpovednosť

 • 7. Záruky

 • 8. Náhrada škody

 • 9. Zodpovednosť za meno a heslo používateľa

 • 10. Všeobecné

 • 11. Rozhodné právo

 • Adresy