Nikon Imaging | Slovakia | Europe

Oznámenie o ochrane osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI NIKON CEE GMBH, ODŠTĚPNÝ ZÁVOD (SLOVENSKO)

V tomto oznámení popisujeme spôsob, akým zbierame a používame vaše osobné údaje. Toto oznámenie sa týka všetkých osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, keď si objednávate, kupujete alebo používate naše výrobky a služby, keď navštevujete naše webové stránky, využívate služby našej zákazníckej podpory alebo ste v inom kontakte so spoločnosťou Nikon.

Spoločnosť Nikon rešpektuje súkromie a potvrdzuje, že spracovanie osobných údajov zákonným a riadnym spôsobom je dôležitou sociálnou povinnosťou a zároveň potvrdzuje, že vyvinie maximálne úsilie na ochranu osobných údajov. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je súčasťou vyhlásenia skupiny Nikon o ochrane osobných údajov <url adresa: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm> a týka sa všetkých osobných údajov, ktoré spracovávame vo vzťahu k našim potenciálnym, aktuálnym a bývalým zákazníkom a dodávateľom, a vášho používania našich výrobkov a služieb, našej webovej stránky na adrese https://www.nikon.sk/, príp. iného obchodného vzťahu so spoločnosťou Nikon CEE GmbH, odštěpný závod (Ďalej len „vy“). V tomto oznámení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, aké osobné údaje zbierame a ako ich používame. Vyzývame vás preto, aby ste si toto oznámenie pozorne prečítali.

  • 1. Kto sme

  • 2. Aké osobné údaje zbierame a čo s vašimi údajmi robíme

  • 3. Spôsob, akým zbierame vaše údaje

  • 4. Zdieľanie údajov

  • 5. Bezpečnostné opatrenia a uchovávanie údajov

  • 6. Medzinárodné prenosy osobných údajov

  • 7. Vaše práva

  • 8. Ako sa staráme o tieto pravidlá

  • 9. Kontaktné údaje pre požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov

  • 10. PRÍLOHA