Príbehy, ktoré je potrebné prerozprávať

Svet je plný príbehov, ktoré treba prerozprávať. Príbehy, od ktorých odkláňame zrak. Príbehy, ktoré sú nám nepríjemné alebo sú v rozpore s naším pohľadom na svet. Spojili sme sa s fotografmi z agentúry NOOR, aby sme tieto príbehy vytiahli na svetlo.

Keď vidíme silný vizuálny príbeh, už sa mu nemôžeme vyhnúť. Nemôžeme nevidieť utrpenie ľudí alebo klimatické zmeny, alebo potrebu udržateľnejšieho prístupu. A keď to nemôžeme ignorovať, sme nútení konať. Preto musia byť tieto príbehy prerozprávané.

ANDREA BRUCE – „ROZPAČITÁ TÉMA: HYGIENA“

„Hygiena a vykonávanie potreby vonku je samozrejme citlivá téma. O týchto veciach ľudia nechcú hovoriť a už vôbec niekomu dovoliť ich dokumentovať. A to je dôvod, prečo je tento problém taký rozsiahly. Nik o ňom nehovorí.“

YURI KOZYREV – „O EURÓPSKEJ MIGRAČNEJ KRÍZE“

„Prostredníctvom reportáží o utečeneckej kríze pomáhajú žurnalisti dať migrantom identitu. Pomáhame odstraňovať predsudky, že davy utečencov sú „neznámou hrozbou“, ktorá pláva k pobrežiu Európy.“

FRANCESCO ZIZOLA – „KEBY SME BOLI TUNIAKMI“

„Projektom „Keby sme boli tuniakmi“ som chcel vytvoriť príbeh, ktorý prináša komplexný pohľad na starodávny a udržateľný spôsob lovu tuniakov. Chcem vykresliť metaforu odvekého konfliktu medzi človekom a prírodou – odraz ľudskej arogancie.“