Partnerstvo Nikon-NOOR

NOOR je kolektív profesionálnych fotoreportérov a dokumentaristov, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o súčasných globálnych problémoch. Jeho fotografi pochádzajú z krajín z celého sveta a spolupracujú na individuálnych aj spoločných projektoch.

Spoločnosť Nikon a NOOR sú projektoví a vzdelávací partneri

Na svoje dlhoročné partnerstvo s agentúrou NOOR, kolektívom vynikajúcich fotoreportérov, ktorí dokumentujú zložité problémy, ktorým v súčasnosti čelí náš svet, je spoločnosť Nikon primerane hrdá. Spoločnosť Nikon nielen podporuje rozsiahle fotografické projekty agentúry NOOR, napríklad Podnet na zamyslenie, ktorý skúma potravinový dodávateľský reťazec, ale tiež s agentúrou NOOR spolupracuje na vzdelávaní s cieľom inšpirovať začínajúcich dokumentárnych fotografov.

V celej Európe sa pravidelne konajú špeciálne kurzy Akadémie Nikon-NOOR, ktoré začínajúcim fotoreportérom umožňujú úzko spolupracovať s profesionálmi na rozvoji svojich schopností. Účastníci získajú individuálne hodnotenie svojich portfólií, vylepšia si technické schopnosti potrebné pri fotografovaní i postprodukcii a získajú profesionálne rady, ako nájsť trh pre svoje príbehy.

Akadémia Nikon-NOOR

Nádejní a ctižiadostiví fotožurnalisti spolupracujú s tútormi NOOR na hodnotení vlastného portfólia, pochopení zoradení obrázkov, vylepšení editačných zručnosti a schopnosti vytvárať príbehy. Akadémia ponúka intenzívnu vzájomnú komunikáciu s fotografmi týkajúcu sa technických tém a pohybu na medzinárodnom fotografickom trhu. Ide o jedinečnú príležitosť, ako sa niečo naučiť, získať kontakty a rozvíjať svoju osobnú víziu.