PODPORENÉ PROJEKTY

Dokumentárni fotografi agentúry NOOR spolupracujú na skupinových projektoch, ktorých cieľom je poukázať na problémy globálneho významu. Investigatívne projekty zahŕňali projekt Následky (Consequences) týkajúci sa klimatických zmien, Podnet na zamyslenie (Food For Thought) na tému zásobovania potravinami a odpadu, Nová Brazília (The New Brazil), ktorý sa týka ekonomického rozkvetu krajiny, Otrokárstvo súčasnosti (Modern Day Slavery) a Zasvietené na Afriku (Light on Africa).

Následky

Projekt Následky sa zameriava na problémy klimatických zmien v dôsledku globálneho otepľovania. Tento niekoľkoročný skupinový projekt bol predstavený počas klimatického summitu OSN v Dánsku v roku 2009, na ktorom sa fotografi agentúry NOOR zúčastnili panelových diskusií s poprednými medzinárodnými odborníkmi a politikmi.

Riešenia

Po projekte Následky nasleduje projekt Riešenia, ktorý skúma, akým spôsobom môžeme bojovať s klimatickými zmenami, a zameriava sa na tých, ktorí hľadajú udržateľnejší spôsob života. Tento skupinový projekt bol dokončený v roku 2010 a zaoberá sa príbehmi ľudí, ktorí využívajú alternatívne a obnoviteľné zdroje energie a hľadajú metódy, ako sa vyrovnať so vzrastajúcimi teplotami.

Nová Brazília

Projekt Nová Brazília dokumentuje zložitú modernú spoločnosť v rastúcom ekonomickom rozvoji rýchlo sa meniacej krajiny. V skupinocom projekte agentúry NOOR bol vytvorený záznam mnohých tvárí tejto krajiny obrovských prírodných zdrojov a pulzujúceho multikulturalizmu, zatiaľ čo rastie jej vplyv na svetovej scéne.

Podnet na zamyslenie

Projekt Podnet na zamyslenie skúma potravinové dodávateľské reťazce a plytvanie potravinami po celom svete vrátane kultúrnych odlišností, ako sú napríklad súťaže v jedení v Spojených štátoch, v ktorých získa cenu ten, kto do seba natlačí najviac jedla. Projekt informuje o hnutiach, ktoré usilujú o obmedzenie plytvania potravinami. Tento problém je potrebné riešiť nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska trvalej udržateľnosti.

Otrokárstvo súčasnosti

V projekte Otrokárstvo súčasnosti fotografi agentúry NOOR prenikajú do temného srdca obchodovania s ľuďmi za účelom otroctva. Tento skupinový projekt zvyšuje informovanosť a zdôrazňuje naliehavosť tejto problematiky, ktorá postihuje odhadom 20,9 millióna – z ktorých je 27 % detí – v krajinách po celom svete.

Zasvietené na Afriku

„NOOR v Afrike“ znamená „Zasvietené na Afriku“. Ponúka nový vizuálny dialóg o kontinente a spochybňuje spôsob vytvárania a rozprávania príbehov. Portréty Afriky boli vytvorené prostredníctvom príběhov o politickej a spoločenskej situácii v Tunisku, Južnom Sudáne, Ghane, Mozambiku, Burkine Faso a Botswane.