SKUVEB033BA

Sieťový zdroj EH-5d UK

Prehľad produktu
EH-5d je voliteľný sieťový zdroj, ktorý možno používať na napájanie fotoaparátu zo sieťovej zásuvky. Musí sa používať s kompatibilným napájacím konektorom.
Compatible with
Vstupné napätie100 – 240 V striedavo
Vstupná frekvencia striedavého prúdu50/60 Hz
Výstupné napätie9,0 V jednosmerne