01-04-2021

Spoločnosť Nikon oznamuje novú organizačnú štruktúru európskych obchodných jednotiek pre fotografické produkty a produkty pre zdravotníctvo.

Amsterdam, Holandsko, 1. apríla 2021 – Spoločnosť Nikon dnes oznámila novú organizačnú štruktúru európskych obchodných jednotiek pre fotografické produkty a produkty pre zdravotníctvo. Cieľom tejto zmeny je zvýšiť pružnosť a konkurencieschopnosť na rýchlo sa meniacom trhu a podporovať rozširovanie portfólia vysokokvalitných produktov a služieb spoločnosti Nikon v rámci Európy. Zmena nadobudne účinnosť 1. apríla 2021.

Spoločnosť Nikon Holdings Europe BV, ktorá poskytuje funkcie podnikovej podpory spoločnostiam v rámci skupiny Nikon Group v Európe, sa k 1. aprílu 2021 zlúči so spoločnosťami Nikon Europe BV a Nikon Instruments Europe BV. Spoločnosť bude po zlúčení pôsobiť ako spoločnosť Nikon Holdings Europe BV.

Okrem toho spoločnosť Nikon Holdings Europe BV podstúpi medzinárodné právne zlúčenie so spoločnosťami Nikon GmbH, Nikon France S.A.S., Nikon CEE GmbH a Nikon Instruments S.p.A., pričom každá z týchto spoločnosti bude od 1. apríla 2021 pôsobiť ako pobočka spoločnosti Nikon Holdings Europe BV*.

Po zlúčení sa spoločnosť Nikon Holdings Europe BV premenuje na Nikon Europe BV.

Tieto zmeny umožnia spoločnosti Nikon posilniť svoju organizáciu vďaka kombinácii sily plynúcej z veľkosti a miestnych skúseností – a tým podporiť svoje prevádzkové kvality a zároveň zostať blízko k svojim obchodným partnerom a zákazníkom.

Aktualizovaný prehľad o spoločnosti

Názov spoločnosti: Nikon Europe BV
Adresa: Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER Amsterdam, Holandsko
Kapitál:  20,000 EUR (približne 2,400,000 JPY)
Riaditeľ a prezident: Tetsuya Morimoto
Počet zamestnancov:  Približne 550
Hlavný predmet podnikania: Centralizované dodávky, administratíva a manažment zdrojov pre pobočky v Európe.
Import, predaj a servis fotoaparátov a mikroskopov
Akcionár: V úplnom vlastníctve spoločnosti Nikon Corporation

* Zlúčenie spoločnosti Nikon U.K. Ltd. so spoločnosťou Nikon Holdings Europe BV bolo implementované podobným spôsobom s účinnosťou od 1. decembra 2020.