23-10-2018

NIKON PHOTO CONTEST 2018-2019: VÝZVA NA ZASIELANIE PRÍSPEVKOV

Amsterdam, Holandsko, 23. októbra 2018: Spoločnosť Nikon s potešením oznamuje, že príspevky do súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019 bude prijímať od 18. októbra 2018 6:00 hod. do 31. januára 2019 5:00 hod. (všetky dátumy a časy sú uvedené podľa stredoeurópskeho času, CET).

Nikon Photo Contest je medzinárodná súťaž poskytujúca profesionálnym a amatérskym fotografom príležitosť šíriť a zároveň obohacovať kultúru fotografovania. Od prvého konania súťaže v roku 1969 zaslalo viac ako 410 000 fotografov vyše 1 620 000 príspevkov. Minulý rok sa konal 36. ročník a priniesol niekoľko rekordov v dejinách súťaže: najväčší počet zúčastnených fotografov (21 511) z najväčšieho počtu krajín (170) s najväčším počtom príspevkov (76 356).

Za hlavného porotcu bol opäť zvolený Neville Brody
Spoločnosť Nikon víta umeleckého riaditeľa Nevilla Brodyho na pozícii hlavného porotcu súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019, ktorý sa tejto funkcie ujme už druhýkrát v rade za sebou.

Brody začal vo svojom odbore pracovať pred viac ako tromi desaťročiami, pričom rozsah jeho práce sa pohybuje od návrhov obalov pre hudobné albumy až po návrhy dizajnov značiek pre svetové obchodné spoločnosti. Stal sa vplyvnou osobnosťou medzi rôznorodými druhmi umelcov a fotografov. Vďaka jeho schopnosti pracovať s porotcami z rôznych krajín a popularite, ktorú si medzi súťažiacimi získal, bol opäť zvolený do funkcie hlavného porotcu.

Neville Brody hovorí: „Pracovať ako hlavný porotca súťaže Nikon Photo Contest 2016-2017 bola pre mňa úžasná a inšpiratívna skúsenosť. Príspevky boli mimoriadne kvalitné a vo vášňach, s akými o nich porotcovia diskutovali, bolo až priveľa emócií. Bola to veľmi napĺňajúca skúsenosť a chcem sa poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí minulý rok svojimi prácami do súťaže prispeli. Teším sa a očakávam, že tento rok bude súťaž ešte vášnivejšia a inšpiratívnejšia.“

Mená ďalších porotcov budú zverejnené ihneď po ich vymenovaní. 

Prehľad kategórií súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019
37. ročník súťaže Nikon Photo Contest bude pozostávať z troch kategórií: Open (Otvorená), Next Generation (Nasledujúca generácia) a Short Film (Krátky film).

Témou kategórie Open (Otvorená) je „Change“ (Zmena). Život v čase významných zmien: od práce a životného štýlu až po klímu. Nikon vyzýva fotografov, ktorí sa chcú podeliť o svoje práce s ostatnými, aby zasielali svoje príspevky na uvedenú tému.

Témou kategórie Next Generation (Nasledujúca generácia), do ktorej sa môžu prihlásiť fotografi do 25 rokov, je „Identity“ (Identita) a spoločnosť Nikon v tomto prípade očakáva príspevky, v ktorých budú príslušníci mladšej generácie odhaľovať, kým sú.

Témou kategórie Short Film (Krátky film) je „Hope“ (Nádej) a Nikon očakáva príspevky, ktoré vrhnú svetlo nádeje na našu budúcnosť.

Oprávnenie na účasť a príspevky
Do súťaže sa môžu zapojiť profesionálni i amatérski fotografi, bez ohľadu na vek, pohlavie alebo národnosť.

Ďalšie informácie týkajúce sa kategórií, pravidiel odosielania príspevkov, postupu rozhodovania ako i udeľovania ocenení a cien nájdete na webovej stránke: http://www.nikon-photocontest.com/en/   

Víťazi súťaže Nikon Photo Contest 2018-2019 budú vyhlásení na slávnostnom udeľovaní cien v auguste 2019.