01-04-2018

SPOLOČNOSŤ NIKON SA BUDE V ROKU 2018 PODIEĽAŤ NA PRÍPRAVE REPORTÁŽÍ A ODBORNÝCH KURZOV SPOLOČNE S AGENTÚROU DOOR

Amsterdam, Holandsko, 1. apríla 2018: Spoločnosť Nikon znova spojila svoje sily s agentúrou NOOR a v roku 2018 bude podporovať toto amsterdamské združenie dokumentárnych fotografov rozprávajúcich aktuálne príbehy dneška. Spoločnosť Nikon poskytne fotoaparáty a objektívy na dlhodobé projekty agentúry NOOR, ktoré poukazujú na problémy globálneho významu. V rámci tejto spolupráce tiež poskytneme skúsenosti spoločnosti ambicióznym dokumentárnym fotografom po celej Európe prostredníctvom školenia Akadémie Nikon-NOOR.

Medzi skupinové projekty agentúry NOOR podporované spoločnosťou Nikon patrí projekt Klimatická zmena, ktorý sa venuje problémom spôsobeným zmenami životného prostredia a zvyšovaním hladiny oceánov v dvoch kapitolách – Následky a Riešenia. Jej skupinový projekt Otrokárstvo súčasnosti sa zaoberá obchodom s ľuďmi a do súčasnosti stále praktikovaným globálnym obchodom s otrokmi.

Akadémia Nikon-NOOR začala sezónu 2018 jarnými školeniami v Poľsku, Švédsku a Belgicku a ďalšie termíny budú oznámené neskôr tento rok. V každej lokalite sa odborného kurzu zúčastní 15 účastníkov, ktorí budú v úzkej spolupráci s prednými fotoreportérmi zdokonaľovať svoje portfóliá. Pod ich vedením sa účastníci zdokonalia v snímaní fotografických sérií a rozprávaní príbehov pomocou fotografií. Získajú taktiež základné vedomosti potrebné pre prácu v odbore a úspešnú prezentáciu svojich tém. Školitelia agentúry NOOR predávajú skúsenosti zo svojej práce po celom svete na témy spoločenských zmien, konfliktov a problémov životného prostredia. Spoločnosť Nikon sponzoruje Akadémiu, aby pomohla zabezpečiť bezplatnú výučbu pre všetkých účastníkov a aby podporila kariéru nadaných mladých dokumentárnych fotografov.

Michel du Croix, generálny riaditeľ oddelenia starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Nikon Europe, povedal:

„Spoločnosť Nikon je hrdá na význam, aký má jej spolupráca s agentúrou NOOR pri dokumentovaní závažných problémov a pri inšpirovaní novej generácie fotografov prostredníctvom Akadémie Nikon-NOOR. Zaväzujeme sa slúžiť fotografickej komunite tým, že budeme podporovať presvedčivé reportáže nútiace na zamyslenie a že sa podelíme o svoje skúsenosti s nadchádzajúcou generáciou fotoreportérov.“

Viac informácií:

http://noorimages.com/announcing-the-2018-nikon-noor-academy-masterclasses/