02-09-2020

ZLEPŠITE SVOJU GOLFOVÚ HRU VĎAKA NOVÉMU LASEROVÉMU DIAĽKOMERU COOLSHOT 40i GII

Amsterdam, Holandsko, 2. septembra 2020: Spoločnosť Nikon dnes predstavuje laserový diaľkomer COOLSHOT 40i GII pre hráčov golfu, ktorý je inovovaným modelom diaľkomera COOLSHOT 40i.

Diaľkomer COOLSHOT 40i GII poskytuje hráčom golfu náskok vďaka oveľa väčšiemu rozsahu merania od 7,5 do 1 460 m, čo uľahčuje meranie vzdialenosti k vlajke. Technológia LOCKED ON prináša istotu, že nameraná hodnota zodpovedá vzdialenosti k vlajke, nie k pozadiu.

Laserový diaľkomer COOLSHOT 40i GII je určený na používanie pri bežnej hre, ale aj oficiálnych súťažiach, pretože ponúka dva režimy merania: golfový režim (vzdialenosť upravená o sklon a skutočná vzdialenosť) a režim skutočnej vzdialenosti (iba skutočná vzdialenosť). Prepínanie medzi týmito režimami je jednoduché – stačí stlačiť tlačidlo. Pri turnaji môžu organizátori jasne vidieť blikajúcu LED kontrolku skutočnej vzdialenosti, ktorá indikuje, že sa nepoužíva funkcia merania so započítaním stúpania/klesania.

Pri bežnej hre zasa golfový režim s meraním vzdialenosti upravenej o sklon pomáha zlepšiť hrací výkon na svahovitých ihriskách, pri ktorých je náročnejšie odhadnúť správnu vzdialenosť. Technológia HYPER READ poskytuje okamžité výsledky merania už za 0,3 sekundy a kompaktné a ľahké telo zaručuje pohodlné používanie aj počas dlhých dní na ihrisku.

Nový COOLSHOT 40i GII je ideálnou voľbou pre hráčov, ktorí chcú zlepšiť svoju hru.

*Ak chcete používať diaľkomer COOLSHOT na oficiálnej súťaži, nezabudnite si vopred prečítať pravidlá súťaže.

Hlavné vlastnosti

• Rozsah merania: 7,5 – 1 460 m
• Technológia LOCKED ON*: značka LOCKED ON informuje o vzdialenosti k najbližšiemu objektu. Pri meraní vzdialenosti prekrývajúcich sa objektov sa vzdialenosť k najbližšiemu objektu v hľadáčiku zobrazuje so značkou LOCKED ON. Napríklad na golfovom ihrisku je zreteľne viditeľné, že bola odmeraná vzdialenosť k vlajke, a to aj keď sú na pozadí stromy.
• Rýchle a stabilné zobrazenie nameraných hodnôt bez ohľadu na vzdialenosť – HYPER READ.
• Výsledok sa zobrazí približne za 0,3 sekundy.
• V golfovom režime sa zobrazuje vzdialenosť upravená o sklon (vodorovná vzdialenosť ± výška), čo slúži ako pomôcka, ako ďaleko je potrebné odpáliť loptičku. Tento režim je ideálny na použitie na golfových ihriskách so svahmi do kopca či z kopca – technológia ID (stúpanie/klesanie).
• Dva režimy zobrazenia nameraných hodnôt: režim skutočnej vzdialenosti a golfový režim (vzdialenosť upravená o sklon a skutočná vzdialenosť). Prepínanie medzi týmito dvomi režimami sa uskutočňuje stlačením jedného tlačidla. Režim skutočnej vzdialenosti možno používať na oficiálnych golfových súťažiach a golfový režim zobrazuje pomôcku, ako ďaleko je potrebné odpáliť loptičku.
• Indikátor skutočnej vzdialenosti slúži na indikáciu, že funkcia merania so započítaním stúpania/klesania (technológia ID) sa nepoužíva. V režime merania skutočnej vzdialenosti indikátor pri zapnutom diaľkomere bliká nazeleno. Nepoužívanie funkcie merania so započítaním stúpania/klesania (technológia ID) môžu jednoducho overiť pozorovatelia.
• Používa sa režim priority prvého objektu. Pri meraní vzdialenosti prekrývajúcich sa objektov sa zobrazuje vzdialenosť k najbližšiemu objektu – to je užitočné pri meraní vzdialenosti k vlajke na greene so stromami v pozadí.
• Jednorazové alebo nepretržité meranie (až 8 sekúnd).
• Vysokokvalitný monokulár so 6× zväčšením a viacvrstvovou úpravou na dosiahnutie jasného a ostrého obrazu.
• Veľký okulár na jednoduché pozorovanie (18 mm).
• Veľké predsunutie výstupnej pupily umožňuje jednoduché pozorovanie obrazu aj pri použití okuliarov.
• Odolnosť voči dažďu – ochrana ekvivalentná s triedou 4 normy JIS/IEC (IPX4) (v testovacích podmienkach spoločnosti Nikon).

* Jednorazové meranie: pri meraní vzdialenosti prekrývajúcich sa objektov a zobrazení vzdialenosti k najbližšiemu objektu sa zobrazí značka LOCKED ON.
* Nepretržité meranie: keď zobrazená hodnota zodpovedá vzdialenosti bližšieho objektu, zobrazí sa značka LOCKED ON.