03-11-2015

ZIMNÝ CASHBACK

1. 11. 2015 do 11. 1. 2016

ZIMNÝ CASHBACK

V dobe od 1. 11. 2015 do 11. 1. 2016 prebieha u vybraných predajcov akcia ZIMNÝ CASHBACK. Pri nákupe nižšie uvedených produktov môžete pri splnení požadovaných podmienok získať časť svojich peňazí späť.

ZIMNÝ CASHBACK - podmienky jeho využitia

Stanovenie výrobkov a rozsah:

CASHBACK je možné využiť pri nákupe produktov uvedených nižšie. Cashback je možné uplatniť pri nákupe akéhokoľvek produktu z ponuky. V prípade nákupu viacerých produktov je možné uplatniť Cashback na každý z nich. V prípade nákupu viacerých kusov rovnakého produktu je možné uplatniť Cashback iba na jeden kus.

Pre uplatnenie nároku na vrátenie peňazí je nutné vlastniť bankový účet v Českej alebo Slovenskej republike a správne vyplniť požadované informácie na webe www.nikoncashback.sk alebo www.nikoncashback.cz.

Nákup tovaru musí byť realizovaný v období od 1. 11. 2015 do 11. 1. 2016 u vybraných predajcov a žiadosť musí byť odoslaná najneskôr do 31. 1. 2016

V prípade, že zákazník použije nakúpené predmety, na ktoré uplatnil CASHBACK zľavu, pre svoju ekonomickú činnosť, je povinný vykonať zníženie odpočtu DPH.

Akcia sa vzťahuje na tieto produkty:

- Nikon D7200 (vrátane všetkých variatov) 50 €

- Nikon D5500 (vrátane všetkých variatov) 50 €

- Nikon D5300 (vrátane všetkých variatov) 50 €

Predajci, u ktorých je možné túto akciu uplatniť.

Ochrana osobných údajov:

Uplatnením nároku na Cashback vyslovuje zákazník súhlas so spracovaním a využitím osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a e-mail, a to po dobu 5 (piatich) rokov od uplatnenia nároku na Cashback.

Správca (firma Nikon spol. s r.o.) je oprávnený osobné údaje v stanovenej dobe využívať k marketingovým účelom, zasielaniu obchodných ponúk a prieskumu trhu.