ZIMNÝ CASHBACK – podmienky jeho využitia

V termíne od 14. 10. 2016 do 15. 1. 2017 prebieha u vybraných predajcov akcia ZIMNÝ CASHBACK. Pri nákupe nižšie uvedených produktov môžete pri splnení požadovaných podmienok získať časť svojich peňazí späť.

ZIMNÝ CASHBACK – podmienky jeho využitia

Stanovenie výrobkov a rozsah:
1. Cashback je možné využiť pri nákupe produktov uvedených nižšie. Cashback je možné uplatniť na nákup maximálne 3 rôznych produktov z ponuky objektívov (nie je možné nakúpiť viac kusov jedného typu) a/alebo na nákup 1 tela/kitu. V prípade nákupu objektívu a tela/kitu na jednu účtenku z nižšie uvedenej ponuky má zákazník nárok aj na ďalší spätný bonus Cashback (iba na jeden aj v prípade nákupu 3 objektívov).
2. Pre uplatnenie nároku na vrátenie peňazí je nutné vlastniť bankový účet v Českej alebo Slovenskej republike a náležite vyplniť požadované informácie na stránke www.nikoncashback.cz alebo www.nikoncashback.sk.
3. Nákup produktov musí byť realizovaný v období od 14. 10. 2016 do 15. 1. 2017 u vybraných predajcov a žiadosť musí byť zaslaná najneskôr do 20. 1. 2017. Žiadosti je nutné podať najneskôr do 14 dňov odo dňa nákupu, v prípade nákupu v termíne od 4. januára je treba poslať žiadosť najneskôr 20. 1. 2017. Neskôr zaslané žiadosti sa neberú do úvahy.
4. V prípade, že zákazník použije nakúpené predmety, na ktoré uplatnil Cashback, pre svoju ekonomickú činnosť, je povinný uskutočniť zníženie odpočtu DPH.

Akcia sa vzťahuje na tieto produkty:

5. Žiadateľ o Cashback sa musí zhodovať s odberateľom uvedeným na faktúre. Ak je na faktúre ako odberateľ uvedená firma, žiadosť sa musí zhodovať s firemnými údajmi uvedenými na faktúre.

Predajci, u ktorých možno túto akciu uplatniť.

Ochrana osobných údajov:

Uplatnením nároku na Cashback vyslovuje zákazník súhlas so spracovaním a využitím osobných údajov podľa zákona č. 101/2000 Zb. v platnom znení, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a e-mail, a to po dobu 5 (piatich) rokov od uplatnenia nároku na Cashback.

Správca (firma NIKON spol. s r.o.) je oprávnený osobné údaje po stanovený čas využívať k marketingovým účelom, zasielaniu obchodných ponúk a prieskumu trhu.