1.10.2014

Európsky filmový festival Nikon

Amsterdam, Holandsko, 1. októbra 2014 – Spoločnosť Nikon dnes zahajuje prvý ročník Európskeho filmového festivalu Nikon usporiadaného s podporou organizácie Raindance a filmárky Asie Argento. Súťaž vyzýva nadšencov a profesionálnych filmárov, aby vytvorili krátky film v dĺžke maximálne 140 sekúnd na tému „Odlišný pohľad“.

Víťaz hlavnej ceny vybratý porotcami získa fotoaparát Nikon D810 a plne zaplatenú týždennú cestu na filmový festival v Cannes v máji 2015 v roli zvláštneho hosťa organizácie Raindance. Ďalší dvaja víťazi vo vedľajších kategóriách Best Narrative (Najlepší príbeh) a Technical Excellence (Vynikajúca technická kvalita) získajú fotoaparát Nikon D750 a peňažnú výhru 3 000 eur, pričom víťaz ceny Best Student Entry (Najlepší študentský film) získa fotoaparát Nikon D750 a peňažnú výhru 2 000 eur. Filmový tvorca, ktorý vyhrá cenu Best Film as Voted for by the Public (Najlepší film podľa hlasovania verejnosti), získa pre svoju ďalšiu tvorbu fotoaparát Nikon D750.

 

·      Všetci účastníci sa musia pred odoslaním filmu zaregistrovať.

·      Filmy musia byť v angličtine alebo s anglickými titulkami.

·      Filmy nesmú byť dlhšie než 140 sekúnd a kratšie než 30 sekúnd.

·      Všetky filmy musia byť natočené vo formáte HD.

·      Každý účastník smie odoslať len jeden film.

·      Film nesmie byť prihlásený do iných filmových súťaží a nesmie byť výhercom minulých súťaží.

·      Súťaž je otvorená všetkým vekovým kategóriám, pričom účastníci mladší ako 18 rokov musia na požiadanie predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

·      Súťažné príspevky môžu byť natočené ľubovoľným prístrojom.

·      Všetci víťazi musia podpísať zmluvu o použití diela.

·      Všetci účastníci musia vyjadriť súhlas s podmienkami obmedzujúcimi obsah (napríklad sexuálne scény, násilie, náboženstvo, ochranné známky, zločin atď.).