Nikon Imaging | Slovakia | Europe

06-07-2017

Vyhlásenie víťazov súťaže Nikon Photo Contest 2016 – 2017

Amsterdam, Holandsko, 6. júla 2017: Spoločnosť Nikon s potešením vyhlasuje víťazov súťaže Nikon Photo Contest 2016 – 2017. Súťaž Nikon Photo Contest sa koná od roka 1969 a patrí medzi najvýznamnejšie medzinárodné fotografické súťaže. Tento rok bola predstavená nová cena 100th Award (Cena 100. výročia) s tématikou „Celebration“ (Oslava) na pripomenutie 100. výročia založenia spoločnosti Nikon.

Do súťaže prispelo celkom 21 511 fotografov zo 170 krajín a oblastí, ktorí odovzdali 76 356 fotografických diel, čo je nový rekord súťaže z hľadiska počtu krajín a oblastí pôvodu súťažných diel.

Víťazi súťaže Nikon Photo Contest 2016 – 2017

Nikon 100th Anniversary Prize (Cena 100. výročia spoločnosti Nikon) Greeting to the Sun (Pozdrav slnku)

Annamaria Bruni (Taliansko)

Grand Prize (Hlavná cena): 休 (Čas odpočinku)

Yuanyuan Tian (Čína)

Award for the Most Popular Entry (Cena súťažiacich): Disappearing fishing method by Moken (Miznúca metóda rybárčenia Mokenov)

Dorte Verner (USA)

Hodnotením bola poverená medzinárodná porota zložená z profesionálov rôznych odborností na čele so svetovo uznávaným grafikom a výtvarníkom Nevillom Brodym, ktorý súťažné príspevky zhrnul takto: „Príspevky sa ohromne líšili svojimi námetmi a predmetmi záujmu: niektoré boli radostné a pozorovacie, avšak veľká väčšina mala politický námet alebo ponúkala filozofický komentár k svetu. Víťazné príspevky odrážajú rovnováhu medzi umeleckým okom a schopnosťou rozprávať príbeh. Celosvetové problémy a otázky sú zachytené a vyjadrené jednoduchou realitou – snímky nám pomáhajú lepšie pochopiť, kto sme, a odhaľujú nám viac pravdy o svete, ktorý obývame.“

Okrem voľby jedného víťaza ceny Nikon 100th Anniversary Prize (Cena 100. výročia spoločnosti Nikon) a jedného víťaza ceny Grand Prize (Hlavná cena) zo súťažných príspevkov v ďalších dvoch kategóriách porotcovia udelili prvú, druhú a tretiu cenu v každej kategórii a pre každý formát (jedna fotografia/fotografický príbeh/video). Bola udelená aj cena Award for the Most Popular Entry (Cena súťažiacich), ktorá je výsledkom hlasovania účastníkov súťaže.

Všetky víťazné fotografie a podrobnosti sú uvedené na webovej lokalite Nikon Photo Contest 2016 – 2017.