Nikon Imaging | Slovakia | Europe

26-08-2016

Výzva na zasielanie príspevkov do súťaže Nikon Photo Contest 2016 – 2017

Amsterdam, Holandsko, 26. augusta 2016: Spoločnosť Nikon s potešením oznamuje, že príspevky do súťaže Nikon Photo Contest 2016-2017 bude prijímať od 17. októbra 2016 do 27. januára 2017.

Tento rok sa bude konať už 36. ročník súťaže Nikon Photo Contest, ktorá od svojho vzniku v roku 1969 patrí medzi najväčšie fotografické súťaže na svete. Jeho súčasťou budú dve nové kategórie. Kategória Nikon 100th Anniversary (100. výročie spoločnosti Nikon) oslavuje nadchádzajúce 100. narodeniny spoločnosti Nikon, ktoré si pripomenieme v roku 2017. Kategória Next Generation (Nová generácia) je určená pre fotografov do 30 rokov a má za cieľ povzbudiť mladé talenty novej generácie.

Neville Brody, svetovo uznávaný grafický dizajnér a výtvarník, bol vybratý na miesto hlavného porotcu. Prispel k tomu hlavne jeho veľký vplyv na mladých i starších umelcov (vrátane fotografov). O svojej úlohe sa vyjadril nasledujúco: „Súťaž Nikon Photo Contest je celosvetovo uznávaná ako kľúčové miesto plné kreatívnych nápadov a inšpirácie, kde môžete objavovať nové a vychádzajúce talenty. Ako hlavný porodca cítim, že je mojou povinnosťou pokračovať v tejto tradícii a vybrať práce, ktoré vykazujú nové nápady a vysokú úroveň kvality. Som nadšený z toho, že môžem pozorovať, ako účastníci vyjadrujú svoje úžasné nápady a kreativitu skrz prihlásené diela.“

Súťaž Nikon Photo Contest 2016 – 2017 bude do kategórií fotografie a videa prijímať príspevky nasnímané pomocou ľubovoľného digitálneho zariadenia vrátane inteligentných zariadení¹. Dĺžka prijímaných videí je 6 až 180 sekúnd. Víťazi súťaže Nikon Photo Contest 2016 – 2017 budú oznámení v júli 2017. Odovzdávanie cien sa uskutoční v Japonsku, domovskej krajine spoločnosti Nikon Corporation².

Obdobie zasielania príspevkov

17. október 2016 až 27. január 2017 (uzávierka 13:00 JST).

Ďalšie podrobnosti o prihláške, kategóriách, porotcoch a cenách nájdete na stránke http://www.nikon-photocontest.com/

¹ Príspevky v kategórii Nikon 100th Anniversary (100. výročie spoločnosti Nikon) musia byť nasnímané alebo zaznamenané pomocou zariadenia spoločnosti Nikon
² Presné miesto a čas budú oznámené neskôr