Najlepšie tipy na snímanie nádherných západov slnka

Západy slnka sú pri fotografovaní jedným z najobľúbenejších objektov. Je na nich úžasné, že vždy majú čo ponúknuť. Dokonca aj keď slnko zapadne za horizont, súmračná žiara, ktorá približne o 20 minút neskôr rozsvieti oblohu, môže priniesť skutočne nádherné výsledky. Vyskúšajte naše tipy na čo najlepšie využitie týchto čarovných okamihov.

©Neil Freeman | Nikon School

• Šikovným spôsobom, ako predvídať sľubný západ slnka, je dívať sa na oblaky: ideálne sú vysoké, sporadické oblaky ďaleko od seba, pretože každý samostatný oblak zachytí trochu svetla a farby a vytvorí vizuálne príjemnú scénu. Súvislé oblaky nie sú dobrým znamením! Ďalšou predzvesťou slušného západu slnka je často daždivý deň – ak sa v čase západu slnka začnú dažďové mraky trhať, možno sa vám podarí ten najlepší záber.

• Pri každej snímke západu slnka musíte reagovať rýchlo – na snímanie budete mať možno 20 minút a fotografia sa môže z minúty na minútu dramaticky zmeniť, pretože svetlo sa od rôznych vecí odráža rozličným spôsobom a tiež sa mení jeho intenzita. Najdôležitejšie je vopred sa pripraviť, pretože ak sa zaoberáte nohami statívu, pravdepodobne zmeškáte tie najlepšie okamihy.

• Na vytvorenie naozaj efektívnych a dramatických snímok západu slnka zvyčajne potrebujeme viac než len západ slnka. Na zábere by mali byť v popredí objekty – či už tvary, tiene, detaily, alebo textúry, pričom oblaky a vtáky na oblohe tiež môžu dodať snímke hĺbku a zaujímavosť a oživiť scénu.

• Zvyčajne budete používať expozíciu dlhšiu ako sekundu (ak už slnko zapadlo za horizont), takže je užitočné čo najviac sa vyhnúť chveniu fotoaparátu, čo znamená použiť statív a káblovú diaľkovú spúšť alebo samospúšť fotoaparátu. Fotografie kontrolujte na displeji a prostredníctvom histogramu (pozrite nižšie) a v prípade potreby predĺžte expozičný čas nasledujúceho záberu. Ak chcete zachytiť detailné siluety objektov v popredí, čas uzávierky skráťte, ale množstvo detailných siluet neprežeňte, pretože v tom prípade môžu snímku zatemniť.

• Kým je slnko stále na oblohe, nastavte časovú automatiku (režim A vo fotoaparáte) a v prípade snímania z ruky aj automatické nastavenie citlivosti ISO a pri ubúdajúcom svetle na oblohe by mal potom fotoaparát dosiahnuť vyváženú expozíciu. Ak pri západe slnka, keď sa svetlo mení tak rýchlo, používate manuálny režim (režim M), je potrebné nepretržite upravovať nastavenia fotoaparátu, aby sa zachovala dobrá expozícia, kvôli čomu máte menej času na vyhodnocovanie svetla a kompozície snímky. Ak potrebujete dlhší čas uzávierky, môžete použiť neutrálny sivý filter alebo väčšie zaclonenie, t. j. f/11 alebo f/16. Nízka hodnota citlivosti ISO, napríklad 64 alebo 100, tiež umožní zvýšiť kvalitu snímky a predĺžiť čas uzávierky.

Ak za súmraku, počas „modrej hodiny“ alebo po západe slnka stále snímate v režime časovej automatiky, pomocou funkcie korekcie expozície vo fotoaparáte môže byť potrebné jemne doladiť expozíciu, aby bola správna. Prípadne prejdite do manuálneho režimu (režimu M), ktorý vám poskytne ešte väčšiu kontrolu nad nastavením času uzávierky a clony, aby ste mali úplnú kontrolu nad expozíciou.

Ak chcete pri slabom osvetlení získať dokonale ostré snímky, môžete použiť automatické alebo manuálne zaostrovanie. V prípade automatického zaostrovania pomocou stredového zaostrovacieho bodu bude pri slabom osvetlení zaostrovanie rýchlejšie. Ak je zaostrovanie stále zložité, na objektíve aj na tele fotoaparátu prepnite na manuálne zaostrovanie, aktivujte živý náhľad, pomocou dotykového displeja alebo tlačidla plus zväčšite snímku na displeji LCD a potom otáčajte zaostrovacím krúžkom na objektíve, kým nebude objekt dokonale ostrý. Treťou možnosťou je vopred zaostriť objektív na objekt, kým je stále svetlo, a aktivovať pamäť zaostrenia.

• Ak chcete do scény počas súmraku zahrnúť svetlá, napríklad z osvetlených budov alebo pouličného osvetlenia, na meranie si dávajte pozor. Slabé svetlo môže totiž meranie prinútiť nastaviť dlhší expozičný čas, aby sa rozjasnila veľká časť tmavých oblastí scény, výsledkom čoho však budú preexponované a prepálené osvetlené časti. Napravte to pomocou korekcie expozície – ak je väčšina scény tmavá, pravdepodobne bude potrebné znížiť hodnotu expozície o niekoľko stupňov. Mierne podexponovanie scén západu slnka tiež zvýrazní farby.

• Správnosť nastavení overte nielen skontrolovaním snímky na displeji LCD, ale aj pomocou histogramu. Histogram je grafické znázornenie rozsahu odtieňov na fotografii – okamžitá analýza práve nasnímaného záberu. V prípade snímky západu slnka vám povie, či je snímka preexponovaná a či sú jej jasné časti prepálené. Hľadajte orezanie svetlých odtieňov – výraznú koncentráciu zúbkovaných špičiek na pravej strane histogramu. Ak je na snímke slnko, niektoré svetlé odtiene budú pravdepodobne orezané, ale v mnohých prípadoch to bude v poriadku, pokiaľ je väčšia časť krivky histogramu sústredená v strede grafu.

• Väčšina rád uvedených vyššie platí aj pri filmovaní západu slnka. Ak priamo snímate zapadajúce slnko, dávajte pozor, aby závoj na objektíve nespôsobil vyblednutie detailov. Môžete tomu zabrániť výberom väčšieho zaclonenia, aby clona prepustila menej svetla, čím sa scéna stmaví, alebo použitím polarizačného filtra na blokovanie nadmerného svetla, prípadne difúzneho filtra na rozptýlenie svetla. Odlišným prístupom je nesnímať samotné slnko a namiesto toho sa sústrediť na krajinu osvetlenú jeho poslednými lúčmi (funguje to aj pri fotografiách). Kým je stále svetlo, pokúste sa zachytiť čo najviac z oboch typov scény, aby ste pri úpravách mali viac možností.

Šesť rýchlych tipov

1. Vždy snímajte súbory RAW (NEF), aby bolo na snímkach čo najviac informácií, s ktorými sa potom pri spracovávaní snímok môžete pohrať.

2. Vyberte vyváženie bielej farby „denné svetlo“ alebo „tieň“, aby sa obloha za súmraku zachytila ako tmavomodrá a žiarovky ako teplé oranžovožlté. Ak však snímate vo formáte RAW, prípadné problémy s vyvážením bielej farby budete môcť neskôr odstrániť na počítači.

3. Všeobecné pravidlo: Slnko je na oblohe? Časová automatika. Slnko už zapadlo? Manuálny expozičný režim.

4. Fotografovanie s bleskom pri západe slnka sa môže zdať viac ako samozrejmé, ale prirodzenejší vzhľad môžete dosiahnuť, keď nad blesk umiestnite žiarovku alebo otepľujúci filter.

5. Použite neutrálny prechodový filter s prechodom zarovnaným s horizontom na vyváženie kontrastu medzi jasnejšou oblohou pri západe slnka a tmavším popredím.

6. Ak nepatríte medzi „nočných vtákov“, západy slnka snímajte na jeseň a v zime, keď môžu v Európe kvôli kratším dňom nastať už o 15:30, podľa toho, ako ďaleko ste na severe (čím severnejšie sa nachádzate, tým skôr zimné slnko zapadá).

Článok a snímky poskytol Neil Freeman.