Nikon Imaging | Slovakia | Europe
 

OBCHODNÉ PODMIENKY propagačnej akcie spoločnosti Nikon – „Ušetri s Nikonom“

1.

Propagačná akcia s názvom „Ušetri s Nikonom“ (ďalej len „Akcia“) je akciou organizovanou spoločnosťou Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5, 1120 Viedeň, ktorá koná prostredníctvom Nikon CEE GmbH, odštepný závod, K Radotínu 15, Praha 5 (ďalej len „spoločnosť Nikon“). Spoločnosť Nikon realizuje Akciu prostredníctvom svojich zúčastnených zmluvných maloobchodných predajcov pôsobiacich na území Slovenskej republiky (ďalej len „Zúčastnení predajcovia“). Zoznam všetkých Zúčastnených predajcov spoločnosti Nikon je k dispozícii na adrese: www.usetrisnikonom.sk.

2.

Akcie sa môžu zúčastniť všetci koncoví zákazníci (fyzické osoby) s výnimkou predajcov a iných dílerov (ďalej len „Zákazníci“). Účasť v tejto Akcii je pre Zákazníkov dobrovoľná.

3.

Akcia je obmedzená na obdobie od stredy 15. mája 2019 do štvrtka 15. augusta 2019 vrátane (ďalej len "Akčné obdobie"). Zľavy sú odrátané vždy priamo v mieste nákupu Zúčastneným predajcom. Zverejnené ceny Zúčastnenými predajcami sú prezentované s už započítanou zľavou.

4.

Akčnými výrobkami sú nižšie uvedené výrobky spoločnosti Nikon:

 

Názov výrobkuZľava (vrátane DPH)
Z 7€ 200
Súprava Z 7 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S € 400
Súprava Z 7 + FTZ adaptér€ 200
Súprava Z 7 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S + FTZ adaptér€ 400
Súprava Z 7 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S€ 300
Súprava Z 7 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S + FTZ adaptér€ 300
Z 6€ 200
Súprava Z 6 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S € 400
Súprava Z 6 + FTZ adaptér€ 200
Súprava Z 6 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S + FTZ adaptér€ 400
Súprava Z 6 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S€ 300
Súprava Z 6 + NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S + FTZ adaptér€ 300
D850€ 200
Súprava D850 + AF-S 24–120 mm f/4G ED VR € 300
D750€ 200
Súprava D750 + AF-S 24–85 mm f/ 3,5-4,5G ED VR II€ 200
Súprava D750 + AF-S 24–120 mm f/4,0 ED VR II € 300
D7500€ 200
Súprava D7500 + AF-S DX 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR€ 200
Súprava D7500 + AF-S DX 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR€ 200
D5600€ 100
Súprava D5600 + AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR€ 100
Súprava D5600 + AF-S DX 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR€ 100
Súprava D5600 + AF-S DX 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR€ 100
Súprava D5600 AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR + AF-P DX 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR€ 130
Súprava D3500 + AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR€ 100
Súprava D3500 + AF-S DX 18–105 mm f/3,5–5,6G ED VR€ 100
Súprava D3500 + AF-S DX 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR€ 100
Súprava D3500 + AF-P DX 18–55 mm f/3,5–5,6G VR + AF-P DX 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR€ 130
Z NIKKOR 24–70 mm f/2,8 S€ 200
Z NIKKOR 24–70 mm f/4 S € 200
Z NIKKOR 50 mm f/1,8 S€ 200
Z NIKKOR 14–30 mm f/4 S€ 100
Z NIKKOR 35 mm f/1,8 S€ 100
AF-S NIKKOR 200–500 mm f/5,6E ED VR€ 150
AF-S NIKKOR 16–35 mm f/4G ED VR€ 120
AF-S NIKKOR 24–120 mm f/4G ED VR€ 100
AF-S NIKKOR 28–300 mm f/3,5–5,6G ED VR€ 100
AF-S MICRO NIKKOR 105 mm f/2,8G IF ED VR€ 80
AF-P NIKKOR 70–300 mm f/4,5–5,6E ED VR€ 50
AF-S DX NIKKOR 16–80 mm f/2,8–4E ED VR€ 100
AF-S DX NIKKOR 18–300 mm f/3,5–6,3G ED VR€ 100
AF-P DX NIKKOR 10–20 mm f/4,5–5,6G VR€ 50
AF-S DX 18–200 mm f/3,5–5,6G ED VR II€ 40
AF-P DX NIKKOR 70–300 mm f/4,5–6,3G ED VR€ 30

 

5.

V tejto súvislosti platí nasledujúce:

5.1.

Účasť v Akcii je podmienená nákupom Akčných výrobkov z vyššie uvedeného zoznamu (nové, v továrenskom nastavení). Bližšie informácie o výrobkoch sú k dispozícii na adrese www.usetrisnikonom.sk.

5.2.

Akýkoľvek Akčný výrobok s konkrétnym sériovým číslom môže byť v rámci Akcie využitý iba raz.

5.3.

Každý Zákazník je oprávnený získať Akčnú zľavu maximálne na dva Akčné fotoaparáty a maximálne na tri Akčné objektívy.

5.4.

Z Akcie sú vylúčené výrobky, ktoré boli vyňaté zo súpravy a sú predávané samostatne. Súprava sa skladá z fotoaparátu a priloženého objektívu; priložený objektív nepredstavuje samostatný Akčný objektív, ale súčasť Akčného fotoaparátu.

5.5.

Všetky ostatné výrobky, príslušenstvo a služby zakúpené online alebo od akéhokoľvek nezúčastneného predajcu nepredstavujú Akčné výrobky a nárok na Akčnú zľavu sa na ne preto nevzťahuje.

6.

Akcia sa vzťahuje iba na Akčné výrobky, ktoré boli zakúpené akýmkoľvek Zákazníkom od akéhokoľvek Zúčastneného predajcu v priebehu Akčného obdobia. Akčnú zľavu môžu poskytnúť iba Zúčastnení predajcovia. Akčná zľava je odrátaná z ceny priamo pri nákupe akéhokoľvek Akčného výrobku od príslušného Zúčastneného predajcu. Akákoľvek následná úhrada alebo iná forma uplatnenia zľavy je neprípustná. Informáciu o tom, či je príslušný predajca Zúčastneným predajcom, si je Zákazník povinný zistiť pred nákupom individuálne. V prípade, že Akčný výrobok, o ktorý má zákazník záujem, už nebude v priebehu Akčného obdobia k dispozícii, nemá Zákazník kedykoľvek neskôr nárok na poskytnutie Akčnej zľavy.

7.

Spoločnosť Nikon si vyhradzuje právo robiť kontroly dodržiavania týchto Obchodných podmienok.

8.

Spoločnosť Nikon dôsledne dbá na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov (pozri Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Nikon na adrese www.nikon.sk). Na účely Akcie je Zúčastnený predajca povinný zaslať faktúru každého príslušného Zákazníka spoločnosti Nikon v anonymizovanej podobe. Spoločnosť Nikon overí pravosť príslušnej faktúry prostredníctvom určenej osoby, ktorá bude viazaná povinnosťou mlčanlivosti (audítora, daňového či právneho poradcu), iba v prípade podozrenia z možného zneužitia.

9.

V prípade zásadných dôvodov je spoločnosť Nikon oprávnená tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia či zaslania príslušného oznámenia, alebo uvedenú Akciu ukončiť. V takom prípade nie je Zákazník oprávnený vzniesť voči spoločnosti Nikon žiadne nároky. To sa týka predovšetkým prípadov vyššej moci a situácií, keď nebude možné Akciu riadne zrealizovať z technických a/alebo právnych dôvodov. Zmenené Obchodné podmienky pre účasť v Akcii sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetových stránkach uvedených v článku 1.

10.

Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že každý Zúčastnený predajca je plne oprávnený stanoviť si svoje cenové pravidlá podľa vlastného uváženia a to i v súvislosti s Akčnými výrobkami.

11.

Tieto podmienky sa riadia slovenským právom.