Súťaž Environmental Photographer of the Year

Spoločnosť Nikon, organizácie WaterBear a CIWEM vyhlasujú súťaž Environmental Photographer of the Year 2021. Súťaž, ktorej 14. ročník sa začína, poskytuje medzinárodnú platformu na zvýšenie povedomia o problémoch týkajúcich sa životného prostredia, ktoré ohrozujú našu planétu. Toto ocenenie oslavuje schopnosť ľudstva prežiť a inovovať a prezentuje obrazy, ktoré podnecujú myslenie a upozorňujú na náš vplyv na životné prostredie.

Do súťaže sa môžu prihlásiť všetky vekové skupiny. Pozývame profesionálnych aj amatérskych fotografov, aby prihlásili svoje najprovokatívnejšie, najemotívnejšie a najpútavejšie fotografie týkajúce sa životného prostredia. Účastníci budú súťažiť o peňažné ceny, ceny z 8 kategórií a o najvyššie ocenenie Environmental Photographer of the Year 2021.

Súťažné kategórie

Súťaž Environmental Photographer of the Year 2021 podporuje naliehavé výzvy v zmysle cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja uvedomujúc si zložité a vzájomné prepojenie rozvoja, znižovania chudoby, dosahovania rovnosti, bezpečnosti a opatrení v oblasti klimatických zmien, a bezprecedentné úsilie všetkých spoločenských sektorov potrebné na riešenie kľúčových otázok našej doby.

Environmental Photographer of the Year

Najvyššie ocenenie bude udelené jedinej snímke, ktorá vyjadruje porozumenie ľudí príčinám a dopadom zmien životného prostredia a sociálnej nerovnosti, zdôrazňuje riešenia klimatickej a ekologickej núdze a inšpiruje nás k udržateľnému životu.

Víťazný fotograf získa:

  • Peňažnú cenu v hodnote 10 000 GBP a certifikát o víťazstve
  • Šírenie a rozhovor v časopise The Environment organizácie CIWEM
  • Profil na platforme WaterBear
  • Článok na webovej stránke spoločnosti Nikon Europe
  • a ďalšie

Young Environmental Photographer of the Year

V spolupráci so spoločnosťou Nikon toto ocenenie predstavuje to najlepšie z environmentálnej fotografie objektívom mladých fotografov vo veku do 21 rokov.

Víťazný fotograf získa:

  • Fotoaparát Nikon Z + 3 objektívy od spoločnosti Nikon
  • Profil na platforme WaterBear
  • Článok na webovej stránke spoločnosti Nikon Europe
  • Rozhovor v časopise The Environment organizácie CIWEM
  • a ďalšie
V nasledujúcich kategóriách sa udeľujú ďalšie ceny a možnosti uvedenia na webových stránkach:

Ocenenie od nadácie Resilient Foundation (The Resilient Award)

V spolupráci s nadáciou Resilient Foundation táto kategória prezentuje vplyv rozprávania príbehov prostredníctvom fotografie. Cena bude udelená jednej snímke s pútavým príbehom, ktorý vzdeláva, šíri nádej a inšpiruje k činom.

Nadácia Resilient Foundation sa zrodila ako odpoveď na nedostatočné konanie v súvislosti s rýchlo sa meniacim podnebím. Nadácia prináša silu inšpirujúceho rozprávania o najdôležitejších problémov našej doby.

Ocenenie Environments of the Future

Toto ocenenie zaznamenáva zmeny životného prostredia v dôsledku vplyvu ľudstva a poskytuje pohľad do našej budúcnosti. Fotografie znázorňujú prispôsobivosť ľudí a prostredí, ktoré čelia nepriazni osudu a výzvam následkom ničenia životného prostredia, energetickej bezpečnosti a ochrany našich prírodných zdrojov.

Ocenenie Sustainable Cities

Táto kategória upriamuje pozornosť na naše umelo vytvorené prostredie a spoločenstvá, a zvieratá, ktoré ich obývajú, vrátane inteligentných a prispôsobených miest, dopravy, odpadu a prepojení medzi prírodou, spoločnosťou a infraštruktúrou. Fotografie budú obsahovať environmentálne riešenia z oblasti inžinierstva, dizajnu, materiálov a konštrukcií.

Ocenenie Climate action

Toto ocenenie skúma udržateľný environmentálny a ekonomický rozvoj a prezentuje ľudské spojenie s prírodným svetom a naše kroky na jeho ochranu. Fotografie majú zdôrazňovať prírodnú a spoločenskú hodnotu životného prostredia, dostupnú čistú energiu a inovatívne prístupy k zmenám v životnom prostredí na dosiahnutie prispôsobenia a zmiernenie dôsledkov.

Ocenenie Water and Security

Skúmajúc zložité vzťahy medzi prístupom k čistej vode a hygienou, rodovou rovnosťou a bezpečnosťou táto kategória skúma náš stále rastúci dopyt po vode a úlohu rovnosti v každom aspekte vodného hospodárstva, od nedostatku vody až po záplavy.

Ocenenie People's Choice

Toto je príležitosť pre verejnosť hlasovať za najlepšiu environmentálnu fotografiu za rok 2021. Hlasovanie bude prebiehať online a jedno ocenenie People's Choice bude udelené najobľúbenejšej fotografii. Víťaz sa pripojí k víťazom roku 2021 vybraným porotou a bude uvedený na výstave Environmental Photographer of the Year.

Prihláste svoju najlepšiu prácu a získajte šancu vyhrať! Navštívte oficiálnu stránku súťaže Environmental Photographer of the Year tu a získajte ďalšie informácie o tom, ako sa prihlásiť.